Location:

เลือดออกขณะแปรงฟัน
เลือดออกขณะแปรงฟัน

อาการต่างๆ ของปัญหาสุขภาพเหงือก

สาเหตุของการสูญเสียฟันคืออะไร

เมื่อตอนเป็นเด็ก การสูญเสียฟันอาจเหมือนเป็นการก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ แต่เมื่อโตขึ้น การสูญเสียฟันกลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกวิตกกังวลและไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้ ส่งผลต่อความรู้สึกและภาพลักษณ์ของคุณ และยังส่งผลถึงความเชื่อมั่นในตนเองของคุณด้วย

มีหลายสาเหตุที่อาจทำให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาการสูญเสียฟันเมื่อเป็นผู้ใหญ่ คุณอาจสูญเสียฟันจากอุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจากเงื่อนไขทางการแพทย์ เช่น โรคเบาหวาน แต่หนึ่งในสาเหตุหลักของการสูญเสียฟันก็คือปัญหาสุขภาพเหงือก เช่น โรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ที่มีความรุนแรงและไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้

ภาพจำลองแสดงปัญหาฟันโยก และการสูญเสียฟัน

เพราะเหตุใดปัญหาสุขภาพเหงือกจึงนำไปสู่ การสูญเสียฟัน


สุขภาพเหงือกที่ดีสำคัญต่อสุขภาพฟันของคุณ
กระดูกขากรรไกรของคุณช่วยยึดฟันแต่ละซี่ให้อยู่ในเบ้าฟัน จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่กระดูกเหล่านี้ต้องไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากการติดเชื้อจะทำให้เกิดความเสียหาย และอาจทำให้สูญเสียฟันในที่สุด เหงือกของคุณทำหน้าที่เป็นปราการป้องกันระหว่างกระดูกกับคราบพลัคในปากของคุณ

การเดินทางที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพเหงือก เริ่มต้นจากการสะสมของคราบพลัค ซึ่งทำให้เหงือกเกิดการระคายเคือง มีอาการเหงือกบวม แดง และอาจทำให้มีเลือดออกขณะแปรงฟันหรือขณะใช้ไหมขัดฟัน อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณแรกเริ่มของปัญหาสุขภาพเหงือก รวมถึงปัญหาเหงือกอักเสบ (gingivitis) หากปล่อยทิ้งไว้ ปัญหาสุขภาพเหงือกอาจมีอาการรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ หรือทีเรียกว่า โรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) และอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุด

เนื่องจากการสะสมของคราบพลัคเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เหงือกร่นออกจากฟัน ทำให้เกิด 'ร่อง' ขนาดเล็กซึ่งเป็นแหล่งสะสมของคราบพลัคและอาจทำให้เกิดการติดเชื้อได้ถ้าไม่ได้รับการดูแล การติดเชื้อเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อกระดูกและเนื้อเยื้อในเหงือกซึ่งเป็นโครงสร้างที่รองรับฟันของคุณ หากโครงสร้างนี้เสียหาย ฟันของคุณอาจเกิดการโยกคลอน

สิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันคือ อย่าปล่อยให้สายเกินไป

การพบทันตแพทย์ของคุณเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาสุขภาพเหงือกอาจไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดเหมือนกับการปวดฟันหรือเสียวฟัน ในความเป็นจริงแล้วคุณอาจจะไม่สังเกตเห็นว่าคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพเหงือกอยู่ การปรึกษาทันตแพทย์จะทำให้คุณทราบถึงสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือกได้ตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้คุณสามารถดูแลและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีอาการรุนแรง

การปรึกษาทันตแพทย์ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่อาจปกปิดสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือก ทำให้ยากต่อการสังเกต