Location:

ภาพแสดงระยะต่างๆ ของปัญหาสุขภาพเหงือก
ภาพแสดงระยะต่างๆ ของปัญหาสุขภาพเหงือก

ปัญหาสุขภาพเหงือกในระยะต่างๆ

เหงือกอักเสบ (gingivitis) คืออะไร?

เหงือกอักเสบ (gingivitis) คือปัญหาสุขภาพเหงือกที่ไม่รุนแรงและอาจทำให้มีอาการของ เหงือกบวม มีเลือดออกขณะแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน หรืออาจมีเลือดออกเมื่อกัดของแข็งเช่น แอปเปิ้ล

เหงือกอักเสบ (gingivitis) สามารถรักษาให้หายได้ คุณจึงควรปรึกษาทันตแพทย์ของคุณเพื่อรับการรักษา และขอคำปรึกษาเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี เพื่อไม่ให้ปัญหาสุขภาพเหงือกมีอาการรุนแรง

ภาพจำลองแสดงเหงือกอักเสบ

สาเหตุของปัญหาเหงือกอักเสบ (gingivitis) คืออะไร?

สาเหตุหลักของเหงือกอักเสบ (gingivitis) เกิดจากการสะสมของคราบพลัค ซึ่งเป็นชั้นของแบคทีเรียที่สะสมขึ้นรอบๆ ฟันของคุณ และมักก่อตัวขึ้นในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก คราบพลัคจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองและทำให้เหงือกอักเสบได้

นอกจากนี้ การสะสมของคราบพลัคยังเป็นสาเหตุของปัญหาเหงือกร่นและอาจทำให้เกิด 'ร่อง' ระหว่างเหงือกและฟันของคุณ หากปล่อยทิ้งไว้ ร่องเหล่านี้จะยิ่งลึกขึ้นและอาจเกิดปัญหาสุขภาพเหงือกที่มีความรุนแรงขึ้น เช่น การเสียวฟัน หรืออาจเกิดโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ขึ้นได้

เหงือกของผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความไวต่อการติดเชื้อ เนื่องจากการสูบบุหรี่จะลดการไหลเวียนของเลือดและสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงเหงือก

การดูแลเหงือกอักเสบ (gingivitis)

เหงือกอักเสบ (gingivitis) สามารถรักษาโดยทันตแพทย์ได้ เมื่อดำเนินการอย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้การปรึกษาทันตแพย์เป็นประจำจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ทราบสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือกก่อนที่คุณจะเริ่มมีอาการของปัญหาที่รุนแรง

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ ด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากให้ถูกวิธี ได้แก่ การแปรงฟันอย่างถูกวิธีวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลานาน 2 นาที ด้วยยาสีฟัน เช่น ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ จะช่วยขจัดคราบพลัคสะสมเพื่อช่วยลดและป้องกันปัญหาเลือดออกขณะแปรงฟันที่มีสาเหตุจากคราบพลัคสะสม ด้วยพลัง X4 ในการช่วยขจัดคราบพลัค* จึงช่วยให้คุณมีสุขภาพเหงือกที่ดีและสุขภาพฟันที่แข็งแรง

*ลดการสะสมของคราบพลัค เมื่อเทียบกับยาสีฟันที่ไม่มีส่วนผสมของโซเดียมไบคาร์บอเนตในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากการศึกษาทางคลินิคโดย บริษัท ซาลุส รีเสิร์ช จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ส.ค. 57 - เม.ย. 58 ในกลุ่มตัวอย่าง 258 คน (อายุ 18 - 70 ปี) เมื่อได้แปรงฟันอย่างถูกต้องวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลานาน 24 สัปดาห์ (ยกเว้น พาโรดอนแทกซ์ โพรเทคท์ และพาโรดอนแทกซ์ เดลี่ ไวท์เทนนิ่ง)