Location:

มาดูกันว่าสุขภาพเหงือกของคุณเป็นอย่างไร?

สุขภาพเหงือกที่ดีไม่ควรมีเลือดออกขณะแปรงฟัน ถ้าคุณพบว่าคุณมีเลือดออกขณะแปรงฟันหรือขณะใช้ไหมขัดฟัน อาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ทำแบบเช็คสุขภาพเหงือก จะช่วยให้คุณทราบถึงสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือก