วิธีที่ทันตแพทย์ใช้รักษาปัญหาสุขภาพเหงือก

ทันตแพทย์คือผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษาสุขภาพเหงือกและฟัน ระหว่างการตรวจเช็คสุขภาพเหงือกและฟัน ทันตแพทย์จะตรวจดูช่องปาก ฟัน และเหงือกของคุณเพื่อหาสัญญาณของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และบ่อยครั้งที่จะช่วยให้คุณป้องกันปัญหาสุขภาพเหงือกได้ตั้งแต่แรกเริ่ม

ต่างจากการปวดหรือการเสียวฟัน ปัญหาสุขภาพเหงือกอาจไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความรู้สึกไม่สบาย ถึงแม้ว่าคุณจะพบสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือก เช่น เหงือกแดง บวม มีเลือดออกขณะแปรงฟัน หรือเหงือกร่น คุณอาจไม่ได้สนใจเข้ารับการดูแลรักษาโดยทันตแพทย์อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร ถ้าปัญหาสุขภาพเหงือกไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่มีอาการของเหงือกอักเสบ (gingivitis) ก็อาจนำไปสู่การเป็นโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ซึ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปสู่การสูญเสียฟันได้ในที่สุด

การตรวจเช็คสุขภาพฟันช่วยให้พบปัญหาเหงือกอักเสบ (gingivitis) ได้อย่างไร

ระหว่างการตรวจเช็คสุขภาพฟันในส่วนแรก ทันตแพทย์อาจ 'สอบประวัติ' เพื่อช่วยให้ทันตแพทย์สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณและปัจจัยเสี่ยงที่มี คุณอาจถูกถามคำถามเหล่านี้:

  • คุณมีอาการที่เป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือก เช่น เลือดออกขณะแปรงฟัน หรือเหงือกบวมหรือไม่?
  • คุณเคยรับการรักษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเหงือกมาก่อนหรือไม่?
  • คุณสูบบุหรี่ หรือคนในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพเหงือกหรือไม่?
  • คำถามเกี่ยวกับกิจวัตรการดูแลสุขภาพในช่องปากของคุณ เช่น คุณแปรงฟันบ่อยแค่ไหน?

จากการถามคำถามเหล่านี้ ทันตแพทย์ของคุณสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพเหงือกหรือไม่ ถ้าคุณเคยรับการรักษามาก่อน หรือมีอาการแรกเริ่มของปัญหาสุขภาพเหงือก สิ่งเหล่านี้จะทำให้ทันตแพทย์ของคุณทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ถ้าคุณสูบบุหรี่หรือมีคนในครอบครัวเคยมีปัญหาสุขภาพเหงือก คุณจะมีความเสี่ยงสูงขึ้น และถ้าคุณไม่ได้ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีเป็นประจำ คุณมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาสุขภาพเหงือก

ขั้นตอนที่สองคือการตรวจทางคลินิก โดยทันตแพทย์ของคุณจะตรวจหาอาการของปัญหาสุขภาพเหงือก เช่น:

  • เหงือกอักเสบ บวมแดง
  • เลือดออกขณะแปรงฟัน
  • การเปลี่ยนแปลงของเหงือก - เหงือกที่มีสุขภาพดีจะมีรอยบุ๋มเล็กๆ คล้ายผิวส้มทั่วเหงือก หากมีปัญหาสุขภาพเหงือก เนื้อเหงือกจะมีลักษณะบวม ราบเรียบ และมันวาว
  • เหงือกร่น คือบริเวณที่แนวเหงือกร่นไปหารากฟัน
  • ร่องหรือช่องที่ลึกมากขึ้นที่เกิดระหว่างเหงือกและฟัน
  • ฟันโยก หรือคลอน

ทันตแพทย์จะช่วยคุณได้อย่างไร?

ถ้าทันตแพทย์ของคุณวินิจฉัยว่าคุณมีปัญหาเหงือกอักเสบ (gingivitis) ทันตแพทย์อาจแนะนำให้คุณทำความสะอาดฟันโดยผู้เชี่ยวชาญ คือการ 'ขูดหินปูนและขัดฟัน' ซึ่งทำโดยทันตแพทย์ และเป็นวิธีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อขจัดคราบที่ติดแน่นของคราบพลัคออกเพื่อให้ฟันของคุณสะอาดอย่างทั่วถึง

ทันตแพทย์ของคุณอาจให้คำแนะนำถึงวิธีที่จะช่วยดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพเหงือกด้วยตัวเอง

ฉันควรไปพบทันตแพทย์บ่อยเพียงใด?

ทันตแพทย์ของคุณจะแนะนำให้คุณทราบว่าคุณควรมาตรวจเช็คสุขภาพฟันบ่อยเพียงใด ถ้าคุณกำลังประสบปัญหาหรือมีอาการในระหว่างการนัดพบทันตแพทย์ คุณควรทำการนัดพบแพทย์ในทันที