Location:

แบบจำลองฟัน โมเดลฟัน
แบบจำลองฟัน โมเดลฟัน

เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเหงือก

คุณมีปัญหาสุขภาพเหงือกหรือไม่?

สุขภาพเหงือกที่ดี ไม่ควรมีเลือดออกขณะแปรงฟัน ดังนั้นถ้าคุณสังเกตเห็นเลือดออกขณะแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกำลังมีปัญหาสุขภาพเหงือก

อย่างน้อย 50% ของผู้ใหญ่ประสบปัญหาสุขภาพเหงือก* และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก เหงือกบวม แดง และมีเลือดออกขณะแปรงฟัน ถ้าปล่อยไว้อาจส่งผลให้เหงือกร่นและเกิดการสูญเสียฟันในที่สุด และนี่คือเหตุผลที่ต้องหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยลดปัญหาสุขภาพเหงือก

*จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 800 คน (อายุ 18-75 ปี) ในประเทศไทย มิ.ย.2557

เลือดออกขณะแปรงฟัน