Location:

คุณต้องการให้เหงือกของคุณมีสุขภาพดีหรือไม่?

สุขภาพเหงือกที่ดีไม่ควรมีเลือดออกขณะแปรงฟัน ถ้าคุณพบว่าคุณมีเลือดออกขณะแปรงฟันหรือขณะใช้ไหมขัดฟัน นั่นอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือก หากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้น นำไปสู่ปัญหาเหงือกบวม แดง เหงือกร่น ลมหายใจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ (กลิ่นปาก) และในท้ายที่สุดทำให้เกิดการสูญเสียฟัน เพื่อช่วยปกป้องเหงือกของคุณจากปัญหาสุขภาพเหงือก คุณควรดูแลสุขภาพเหงือกและสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีเป็นประจำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดูแลเหงือกของคุณ