Location:

เลือดออกขณะแปรงฟัน
เลือดออกขณะแปรงฟัน

อาการต่างๆ ของปัญหาสุขภาพเหงือก

สาเหตุของเหงือกบวมคืออะไร?

เหงือกที่มีสุขภาพดีจะมีสีชมพูและดูแน่น ในขณะที่เหงือกบวมจะมีลักษณะนูนและเป็นสีแดง เหงือกบวมเป็นอาการของปัญหาสุขภาพเหงือกในระยะแรกเริ่มที่พบได้บ่อย คุณควรปรึกษาทันตแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจรุนแรงขึ้น

สาเหตุที่พบได้บ่อยของปัญหาเหงือกบวม คือการสะสมของคราบพลัครอบๆ ฟันของคุณ คราบพลัคมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อเศษอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต (แป้งและน้ำตาล) ตกค้างอยู่ในช่องปาก

ถ้าคราบพลัคไม่ถูกขจัดออก (สามารถขจัดได้โดยการแปรงฟัน) แบคทีเรียในคราบพลัคจะทำให้เหงือกบวม เหงือกอักเสบและอาจลุกลามไปยังเบ้าเหงือกที่ทำหน้าที่ยึดฟัน คราบพลัคสะสมอาจทำให้เกิดหินปูนและปัญหาสุขภาพเหงือกอื่นรุนแรง เช่น โรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis)

ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดเหงือกบวมได้ คุณควรปรึกษาทันตแพทย์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก

ภาพจำลองแสดงเหงือบวม แดง

การดูแลเหงือกบวม

นอกจากการปรึกษาทันตแพทย์และเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากแล้ว ยังมีอีกหลายวิธีที่จะช่วยคุณขจัดคราบพลัค สาเหตุหนึ่งของปัญหาเหงือกบวม เพื่อการดูแลเหงือกของคุณ

  1. แปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วยยาสีฟันด้วยยาสีฟัน เช่น ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ เมื่อใช้วันละ 2 ครั้ง ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์จะให้พลัง พลัง X4 ในการช่วยขจัดคราบพลัค* ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของเลือดออกขณะแปรงฟัน
  2. ใช้แปรงสีฟันที่มีหัวขนาดเล็กและมีขนอ่อนนุ่ม ทำความสะอาดฟันให้ทั่ว โดยเฉพาะบริเวณที่เหงือกและฟันมาบรรจบกัน
  3. ใช้ไหมขัดฟันหรือใช้แปรงสำหรับซอกฟัน เพื่อขจัดคราบพลัคออกจากบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เช่น ระหว่างซอกฟันของคุณ
  4. ใช้น้ำยาบ้วนปาก อาจใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทำความสะอาด
  5. ปรึกษาทันตแพทย์เป็นประจำ เพื่อรับการตรวจและรับคำแนะนำถึงปัญหาสุขภาพช่องปาก คุณควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบทันทีถ้าคุณมีปัญหาเลือดออกขณะแปรงฟัน เพื่อที่จะได้รับการรักษาทางทันตกรรมก่อนที่ปัญหาสุขภาพช่องปากของคุณจะรุนแรง

*ลดการสะสมของคราบพลัค เมื่อเทียบกับยาสีฟันที่ไม่มีส่วนผสมของโซเดียมไบคาร์บอเนตในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากการศึกษาทางคลินิคโดย บริษัท ซาลุส รีเสิร์ช จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ส.ค. 57 - เม.ย. 58 ในกลุ่มตัวอย่าง 258 คน (อายุ 18 - 70 ปี) เมื่อได้แปรงฟันอย่างถูกต้องวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลานาน 24 สัปดาห์ (ยกเว้น พาโรดอนแทกซ์ โพรเทคท์ และพาโรดอนแทกซ์ เดลี่ ไวท์เทนนิ่ง)