Location:

เลือดออกขณะแปรงฟัน
เลือดออกขณะแปรงฟัน

อาการต่างๆ ของปัญหาสุขภาพเหงือก

กลิ่นปากและปัญหาสุขภาพเหงือก

กลิ่นปาก (Halitosis) หรือการที่ลมหายใจมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ สาเหตุของกลิ่นปากนั้นมีหลายประการ นับตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่มที่เรารับประทาน ไปจนถึงวิธีการดูแลสุขภาพในช่องปาก

ถ้าคุณพบว่าคุณมีกลิ่นปาก นั่นอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพเหงือก

ภาพจำลองแสดงคราบพลัคที่สะสมบนผิวฟัน ทำให้เกิดกลิ่นปาก

เลือดออกขณะแปรงฟันและกลิ่นปาก

การสะสมของคราบพลัค เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งของปัญหาเลือดออกขณะแปรงฟัน ถ้าปล่อยทิ้งไว้ แบคทีเรียในคราบพลัคจะย่อยเศษอาหารในปากและปล่อยแก๊สที่ทำให้ลมหายใจของคุณมีกลิ่นเหม็น กลิ่นปากเป็นสิ่งที่น่าอายและทำให้เกิดความไม่สบายใจ โดยเฉพาะในการเข้าสังคมหรือเมื่อต้องใกล้ชิดกับคนอื่น

ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ ช่วยได้อย่างไร?

เมื่อแปรงฟันอย่างถูกวิธี วันละ 2 ครั้ง ยาสีฟันพาโรดอนแทกซ์ จะให้พลัง X4 ในการช่วยขจัดคราบพลัค* การแปรงฟันทุกวัน วันละ 2 ครั้ง จะช่วยให้คุณมีสุขภาพเหงือกที่ดีและสุขภาพฟันที่แข็งแรง มีลมหายใจหอมสดชื่นทุกวัน

คุณควรตระหนักว่าคราบพลัค เป็นเพียงหนึ่งในสาเหตุของปัญหากลิ่นปากเท่านั้น คุณต้องปรึกษาทันตแพทย์ของคุณ หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก

*ลดการสะสมของคราบพลัค เมื่อเทียบกับยาสีฟันที่ไม่มีส่วนผสมของโซเดียมไบคาร์บอเนตในสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจากการศึกษาทางคลินิคโดย บริษัท ซาลุส รีเสิร์ช จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง ส.ค. 57 - เม.ย. 58 ในกลุ่มตัวอย่าง 258 คน (อายุ 18 - 70 ปี) เมื่อได้แปรงฟันอย่างถูกต้องวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลานาน 24 สัปดาห์ (ยกเว้น พาโรดอนแทกซ์ โพรเทคท์ และพาโรดอนแทกซ์ เดลี่ ไวท์เทนนิ่ง)