Location:

ภาพแสดงระยะต่างๆ ของปัญหาสุขภาพเหงือก
ภาพแสดงระยะต่างๆ ของปัญหาสุขภาพเหงือก

ปัญหาสุขภาพเหงือกในระยะต่างๆ

สุขภาพเหงือกที่ดีคืออะไร?

สุขภาพเหงือกที่ดีสำคัญต่อฟันที่แข็งแรงของคุณ เหงือกประกอบด้วยเนื้อเยื่ออ่อนคล้ายกับผิวหนัง และเป็นส่วนที่ปกป้องกระดูกที่รองรับฟันของคุณ เหงือกจะยึดบริเวณรอบฟันของคุณไว้อย่างแน่นหนา ซึ่งจะจำกัดพื้นที่ที่คราบพลัคสามารถสะสมตัวได้

เหงือกที่มีสุขภาพดีจะมีสีชมพูอ่อนหรือชมพูอมแสด แต่ก็อาจมีสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติของคุณ

การเปลี่ยนแปลงของเหงือกอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกปัญหาสุขภาพเหงือกได้ เช่น หากมีสีแดงหรือมีปัญหาเหงือกบวม หรือหากมีเลือดออกขณะแปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟัน หรือเหงือกเริ่มร่น

สาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพเหงือกเกิดจากการสะสมของคราบพลัคตลอดร่องเหงือก (ส่วนที่เหงือกสัมผัสกับฟัน) ถ้าไม่ขจัดคราบพลัคนี้ออกโดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง และเกิดปัญหาเหงือกอักเสบ (gingivitis) ซึ่งในระยะเริ่มต้นนี้สามารถหายกลับไปเป็นปกติได้ แต่หากเหงือกอักเสบนี้ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง จะทำให้บริเวณรอยต่อระหว่างเหงือกและฟันอ่อนแอลงและเกิดเป็นร่องเล็กๆ เกิดขึ้น และหากปล่อยทิ้งไว้ร่องนี้จะลึกมากขึ้นและเกิดเป็นปัญหาสุขภาพเหงือกที่รุนแรง หรือโรคปริทันต์อักเสบ (periodontitis) ซึ่งไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิม และอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุด

ภาพจำลองแสดงเหงือกสุขภาพดี