Location:

นโยบายความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต

GSK ("เรา" หรือ "GSK") มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายนี้ (พร้อมกันกับเงื่อนไขการใช้งานของเราและเอกสารอื่นๆ ที่อ้างอิงถึงเรื่องนี้) กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการของเรากับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณหรือที่คุณให้เรา โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองและหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการที่เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลนั้น
เพื่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ค.ศ. 1998 แห่งสหราชอาณาจักร (UK Data Protection Act 1998 (the Act)), ผู้ควบคุมข้อมูลคือ GlaxoSmithKline Services Unlimited of 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England

ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลที่คุณให้โดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา www.parodontax.co.th (เว็บไซต์ของเรา) ทั้งนี้รวมถึงข้อมูลที่ให้ตอน

ลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่โพสต์ เราอาจขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือโปรโมชั่นที่ให้การสนับสนุนโดยเราและเมื่อคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา

 • หากคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อนั้นไว้
 • เรายังอาจขอให้คุณกรอกแบบสำรวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยแม้ว่าคุณจะไม่จำเป็นต้องตอบแบบสอบถามนั้นก็ตาม
 • รายละเอียดของคุณในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลผู้บริโภค ข้อมูลสถานที่ (พิกัด) บันทึกการใช้เว็บไซต์และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ รวมถึงทรัพยากรที่คุณเข้าถึง

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีความมุ่งหมายหรือถูกออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวบุคคลของผู้เยี่ยมชมในกลุ่มอายุนั้นผ่านเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณรวมถึงระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์ของคุณเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังการเยี่ยมชมไซต์ของเรา ข้อมูลบันทึกเซิร์ฟเวอร์ตามมาตรฐาน และ IP Address (ดูด้านล่าง) ข้อมูลนี้จะถูกนำมาสรุปเพื่อ รวบรวมข้อมูลเช่น ยอดรวมจำนวนครั้งการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา จำนวนผู้เยี่ยมชมในแต่ละหน้าของเว็บไซต์เรา และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้ ซึ่งยังคงอยู่ในรูปแบบสรุปรวมเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรานำเสนอ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมมานี้ กับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม GSK (ซึ่งหมายถึง บริษัทในเครือของเรา บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทสาขา ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1159 พระราชบัญญัติบริษัทแห่งสหราชอาณาจักร ปี ค.ศ. 2006) ("กลุ่มบริษัท GSK") รวมไปถึงบุคคลที่สามด้วยอื่นๆ ด้วย

หมายเลข IP

Internet Protocol address หรือ หมายเลข IP เป็นหมายเลขที่ถูกกำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าสู่ระบบของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมโยงระยะใกล้ (LAN) ขององค์กรคุณ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบเชื่อมโยงบริเวณกว้าง (WAN) เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถระบุคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติตามหมายเลข IP ที่ถูกกำหนดให้ขณะที่คุณออนไลน์

เราหรือบริษัทบุคคลที่สามที่ทำหน้าที่ในนามของเราอาจเก็บข้อมูลหมายเลข IP เพื่อวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการระบบและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้หมายเลข IP เพื่อระบุผู้ใช้เมื่อเรารู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์หรือเพื่อปกป้องบริการ ไซต์ หรือผู้ใช้อื่นๆ ของเรา

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้รายอื่นๆ ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเราและยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆ ประกอบด้วยชุดตัวอักษรและตัวเลขซึ่งถูกนำมาวางไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเพจเซิร์ฟเวอร์ สำหรับรายละเอียดข้อมูลคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ของเรา โปรดเข้าไปดูที่นโยบายคุกกี้ของเรา

สถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

GSK ให้คำมั่นว่าจะใช้วิธีที่เหมาะสมในทางธุรกิจเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้นั้นได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระดับความละเอียดอ่อนของข้อมูล ทั้งนี้GSKจะใช้ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกตัวอย่างเช่น เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณที่ให้ไว้กับทาง GSK ในเซิฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่จำกัดบุคคลที่สามารถข้าถึงข้อมูลได้และตั้งอยู่ในสถานที่ที่ได้รับการควบคุมไว้
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีการเก็บจากคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือนำไปประมวลที่ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีอุปกรณ์ของGSK หรือบริษัทในเครือ ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทน (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทคู่ค้าในเครือ ซึ่งมีการให้คำจำกัดความไว้แล้วในข้างต้น) ตั้งอยู่ ทั้งนี้การที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์นี้คุณให้ความยินยอมให้มีการส่งข้อมูล ประมวลผล หรือจัดเก็บข้อมูลภายนอกประเทศไทยได้ GSK จะทำให้มั่นใจว่ามีระดับการป้องกันข้อมูลตามความเหมาะสมและจำเป็นแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการส่งข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่มีผลบังคับใช้
ในกรณีที่คุณมีการเลือกใช้การเข้ารหัสเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในบางส่วนของเว็บไซต์เรา คุณจะต้องรับผิดชอบที่จะเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับ เราขอให้คุณไม่แบ่งปันรหัสนั้นกับผู้ใด อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่เป็นระบบที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูณ์เสมอไป แม้ว่าเราจะพยายามอย่างที่สุดที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถที่จะรับรองถึงระบบความปลอดภัยในการรับข้อมูลของคุณที่ส่งมายังเว็บไซต์ คุณยอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลด้วยตัวของคุณเอง ในขณะที่เราไม่สามารถรับรองว่าจะไม่เกิดความสูญเสีย การใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลของคุณเมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมตามธุรกิจเพื่อที่จะป้องกันซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้น

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

GSK จะไม่ขาย หรือให้เช่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ให้กับบุคคลที่สาม แต่ในบางครั้งบุคคลที่สามที่ได้รับการคัดสรรแล้วอาจถูกใช้ให้สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ กลุ่มคนเหล่านั้นอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณในบางครั้งบางคราวเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการเหล่านั้นแก่ GSK ได้ โปรดมั่นใจได้ว่าบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนเหล่านั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานเดียวกันกับ GSK ในการปกป้องรักษาข้อมูล และถูกห้ามจากการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง GSK ไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใดๆ ใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของคุณสำหรับกิจกรรมทางการตลาดของตัวเอง

เราใช้ข้อมูลของคุณดังนี้:

 • เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราได้รับการนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เพื่อจัดหาข้อมูล สินค้า หรือบริการที่คุณร้องขอจากเราแก่คุณ หรือข้อมูลที่เรารู้สึกว่าอาจน่าสนใจสำหรับคุณ ซึ่งคุณได้ยินยอมให้มีการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในบริการแบบโต้ตอบเมื่อคุณเลือกที่จะทำเช่นนั้น
 • เพื่อแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา

เราอาจจะยังใช้ข้อมูลของคุณในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่คุณอาจสนใจแก่คุณ เราจะติดต่อคุณเฉพาะกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น
หากคุณไม่มีความประสงค์ที่จะให้เราใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่เราใช้ในการรวบรวมข้อมูลของคุณ (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

การเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่สาม

ในบางกรณีอาจมีการใช้บุคคลที่สาม ("บริษัทคู่ค้าในเครือ") เพื่อช่วยสนับสนุนการบริการแก่ GSK ในเรื่องเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ GSK และในบางครั้งบุคคลดังกล่าวอาจมีการเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อที่จะให้บุคคลนั้นสามารถที่จะให้บริการแก่ทาง GSK ได้ รายชื่อบริษัทคู่ค้าในเครือมีดังนี้

 • Salesforce Marketing Cloud
 • Facebook.
 • Google

วิธีที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลของคุณ

GSK ให้คำมั่นว่าจะใช้วิธีที่เหมาะสมในทางธุรกิจเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้นั้นได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามระดับความละเอียดอ่อนของข้อมูล ทั้งนี้GSKจะใช้ระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ยกตัวอย่างเช่น เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณที่ให้ไว้กับทาง GSK ในเซิฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่จำกัดบุคคลที่สามารถข้าถึงข้อมูลได้และตั้งอยู่ในสถานที่ที่ได้รับการควบคุมไว้
อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่เป็นระบบที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูณ์เสมอไป แม้ว่าเราจะพยายามอย่างที่สุดที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราไม่สามารถที่จะรับรองถึงระบบความปลอดภัยในการรับข้อมูลของคุณที่ส่งมายังเว็บไซต์ คุณยอมรับถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลด้วยตัวของคุณเอง ในขณะที่เราไม่สามารถรับรองว่าจะไม่เกิดความสูญเสีย การใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลของคุณเมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมตามธุรกิจเพื่อที่จะป้องกันซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้น

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่สมาชิกในกลุ่มของ GSK
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม:

 • ในกรณีที่เราขาย หรือซื้อ ธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ ซึ่งในกรณีนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ที่จะขาย หรือผู้ที่จะซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว
 • หากเรา หรือทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเราได้รับการเข้าครอบครองโดยบุคคลที่สาม ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เราถือครองจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่รับโอน
 • หากเราอยู่ภายใต้หน้าที่ที่จะต้องเปิดเผย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามพันธะทางกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงอื่นๆ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท GSK ลูกค้าของเรา หรืออื่นๆ

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เรามักจะแจ้งให้ทราบ (ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ) หากเรามีเจตนาที่จะใช้ข้อมูลของคุณ หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในการป้องกันการดำเนินการดังกล่าวโดยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่เราใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ คุณยังสามารถใช้สิทธิของคุณเมื่อใดก็ได้โดยติดต่อเราที่ th.customer-relations@gsk.com
เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปมาระหว่างเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นบางครั้งบางคราว หากคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่รับผิดชอบ หรือการชดใช้ใดๆ สำหรับนโยบายเหล่านี้ กรุณาตรวจสอบนโยบายดังกล่าวก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับเว็บไซต์เหล่านี้

การเข้าถึงข้อมูล

กฎหมายให้สิทธิคุณที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณที่ถูกเก็บไว้ได้ การใช้สิทธิของคุณที่จะเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การขอเข้าถึงข้อมูลใดๆ อาจต้องมีการจ่ายเงินให้กับทาง GSKด้วย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหารายละเอียดของข้อมูลที่อยู่กับเราให้แก่คุณและจะมีการแจ้งค่าใช้จ่ายโดยประมาณให้คุณทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ

ในบางครั้งเว็บไซต์ของเราอาจมีการให้ข้อมูลลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก GSK ซึ่งเป็นของบุคคลที่สามเพื่อเป็นการบริการแก่ผู้ใช้ นโยบายนี้จะไม่ใช้บังคับกับเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย คุณตกลงว่าหากคุณเลือกที่ใช้ลิงก์ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่น GSK จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการมีอยู่ของเว็บไซต์ดังกล่าวและ GSK ไม่ได้ตรวจสอบหรือรับรองและจะไม่ต้องรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับ (1) วิธีการที่เว็บไซต์นั้นใช้เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) เนื้อหาของเว็บไซต์นั้น ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดซึ่งการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ สินค้า วัตถุ หรือการบริการอื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว (3) การใช้เว็บไซต์นั้นโดยบุคคลอื่น กรุณาทำให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบมาตรการทางกฎหมาย และความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในแต่ละเว็บไซต์ที่ลิงก์คุณไปก่อนที่จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราอาจทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคตจะมีการแจ้งให้ทราบในเพจนี้ เราขอให้คุณหมั่นเข้ามาตรวจสอบมาตรการความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการของเราในการช่วยป้องกันข้อมูลสู่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปถือว่าคุณได้ตกลงตามนโยบายนี้ รวมถึงข้อมูลที่แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้

ติดต่อ

เรายินดีที่จะรับ คำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเรียกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดส่งไปที่

GSK

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

United Kingdom